FixO3 at the EuroGOOS conference Oct 28-30 2014 – Lisbon

Share:
EuroGOOS-14--sofia

FixO3 was represented at the EuroGOOS conference in Lisbon October 28-30 2014. A presentation was given by Sofia Alexiou.

FixO3 - EuroGOOS 2014, Lisbon - S Alexiou (2.1 MiB)